НАП следи пратките по пощата, ЕКОНТ, СПИДИ и други куриерски фирми НАП вече да проследява колко често гражданите изпращат стоки чрез куриерски фирми, какви обороти правят. Независимо дали сумите ви се изплащат чрез наложен платеж или паричен превод, от приходната агенция строго следят тях. Във всеки един момент може да получите писмо от НАП , че трябва да подадете годишна декларация чл. 50 от ЗДДФЛ, за това, че сте получавали доходи от интернет в размер на определена сума според справка от куриерските фирми. Обаче сумата, която упомената в справката не ви се явява чиста печалба. Възникват редица въпроси – на тази сума ли трябва да платя данък? Или на чистата печалбата - след като изваждат се всички разходи и това което остане е печалбата?И ако е на чистата печалба, как да докажете, че именно това е чистата печалба от продажбата на тези стоки . Трябва да знаете, че НАП ви третират като търговци - според тях извършвате дейност като търговец по смисъла на чл. 1, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) - „Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в…
Нашата адвокатска кантора предоставя правни услуги,защита и съдействие във връзка с консултиране, изготвяне на различни по вид Общи условия за вашия уебсайт, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си различни по вид стоки и услуги. Ние изготвяме индивидуални Общи условия, в съответствие със Закона за защита на потребителите, като осигуряваме най – добрата защита на вашите права. При подготовката условията ние обръщаме специално внимание на желанията и целите на нашите клиенти, на спецификите на българско законодателство и на конкретния предмет на дейността. Нашият подход е насочен към индивудуалното запознаване и оформление, за да може Вашата цел да бъде достигната.
Тълкувателно решение №2/2013 от 26.06.2015г. на ВКС: 1.Поведението на пострадалия от пътно-транспортно произшествиепешеходец, когато той е допринесъл за вредоносния резултат, следва да се отчита при индивидуализацията на наказанието на извършителя напрестъпление по чл.343 от НК като смекчаващо отговорносттаобстоятелство. Съпричиняването на резултата от пострадалия при пътно-транспортно произшествие не е сред предпоставките, обуславящи отлагането на изтърпяването на наказанието по чл.66, ал.1 от НК, но има косвено значение при преценката на възможността за постигане на целите на наказанието по чл.36 от НК с прилагането на института на условното осъждане. 2. Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл.343 от НК е от значение за определяне на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, но не може самостоятелно да обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на чл.66 от НК. Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл.343 от НК, надвишаваща минимално предвидената съставомерна стойност, има значение за приложението на чл.93,т.8 от НК в зависимост от фактическата обстановка тогава, когато са налице всички останали материално-правни предпоставки. 3. За да се приложат диференцираните процедури по Глава двадесети осма и Глава двадесет и девета от НПК, следва да бъдат възстановени или обезпечени само съставомерните имуществени…
Страница 1 от 6